Know how

Své znalosti a zkušenosti jsem nashromáždila jak při své právní praxi, tak i publikační a přednáškovou činností a samozřejmě soustavným vzděláváním.

Pro více informací klikněte na nadpisy pod tímto textem.

Publikace

Spoluautorka publikace Corporate Acquisitions and Mergers, the Czech Republic Section, Kluwer’s M&A Handbook, nakl. Kluwer 2004, re-edice 2007

člen redakční rady a korespondent za Českou republiku periodika International Energy Law and Tax Review, nakl. Sweet & Maxwell

International Law Office, Corporate Finance/M&A Newsletter, 2007 – Článek o omezeních transakcí mezi společnostmi a jejich managementem

Přednášková činnost

agentura Institut for International Research – opakované přednášky na téma Service Level Agreements v energetice

agentura Business Forum – Přednáška na téma právní podpora kogenerované výroby elektřiny a tepla

Američan Chamber of Commerce – Business Breakfast na téma zadávání veřejných zakázek

Česká energetická společnost, o.s. – několik přednášek o obchodování s povolenkami na emise CO2

semináře pro klienty pořádané advokátní kanceláří Linklaters – např. z oblasti regulace zadávání veřejných zakázek

interní semináře pro právníky advokátní kanceláře Linklaters – např. smlouva o koupi akcií

Vzdělávání a kurzy

1994 - 1999: právnická fakulta Univerzity Karlovy

Právní kurzy pořádané specializovanými agenturami (např. čtyřdenní seminář o restrukturalizacích (fúze, rozdělení) v roce 2008, čtyřdenní seminář o akciových společnostech v roce 2005.

Kurzy manažerských dovedností pořádané agenturami Dynargie a Krauthammer International (time management, presentation skills, negotiations skills apod.).

Interní kurzy soft skills pořádané centrálou Linklaters v Londýně.