Ceny

Za své poradenství účtuji hodinové sazby zhruba o polovinu nižší, než jaké jsou hodinové sazby za advokáta srovnatelných zkušeností v mezinárodních advokátních kancelářích.

K jednotlivým zakázkám Vám připravím odhad rozsahu práce, a pokud se jedná o zakázku jasně vymezenou, jsem připravena dohodnout se na horním limitu odměny, případně na fixní ceně.

U transakcí s nejistým výsledkem (koupě podniku, prodej podniku) jsem připravena dohodnout se na slevě při neúspěchu a příplatku při úspěšném dokončení transakce (abort/success fee).