Právní informace

Mgr. Iva Zothová je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, ev. č. 09613, IČ: 66253802, se sídlem Lindleyova 2686/1, 160 00 Praha 6, Česká republika.